DIMECRES 13 DESEMBRE

 

 

>> 11.00: LA LIBRERÍA (Doblada al Castellà)

>> 11.00: EL CASTILLO DE CRISTAL (Doblada al Castellà)

>> 11.00: EL VIAJE (VOSE-Anglès)

>> 12.35: FE DE ETARRAS (Castellà)

>> 12.50: EN LA PLAYA SOLA DE NOCHE (VOSE-Coreà i Anglès)

>> 13.05: NUESTRA VIDA EN LA BORGOÑA (Doblada al Castellà)

 

>> 14.05: EN CUERPO Y ALMA (Doblada al Castellà)

>> 14.30: EL VIAJE (Doblada al Castellà)

>> 15.00: ESTIU 1993 (Català)

>> 16.00: EL SACRIFICIO DE UN CIERVO SAGRADO (Doblada al Castellà)

>> 16.05: TIERRA FIRME (Doblada al Castellà)

>> 16.40: WONDER (Doblada al Català)

>> 18.00: FE DE ETARRAS (Castellà)

>> 18.00: EL VIAJE (Doblada al Castellà)

>> 18.30: WONDER (Doblada al Català)

 

>> 19.35: THE SQUARE (Doblada al Castellà)

>> 19.35: LA LIBRERÍA (Doblada al Castellà)

>> 20.20WONDER (Doblada al Català)

>> 21.30: EN LA PLAYA SOLA DE NOCHE (VOSE-Coreà i Anglès)

>> 22.00: FE DE ETARRAS (Castellà)

>> 22.15: EL SACRIFICIO DE UN CIERVO SAGRADO (VOSE-Anglès)