BASES SORTEJOS XARXES SOCIALS

Screenbox Funatic, amb domicili en C/ICalle Pi I Margall, 26, 25004 a Lleida, organitza una acció promocional amb el sistema de sorteig aleatori dirigida a persones residents a la província de Lleida, majors d'edat.

Objectiu

Screenbox Funatic organitza aquest sorteig amb l'objectiu d'incentivar als usuaris a interactuar a les nostres xarxes socials de Twitter, Facebook i Instagram.

Període de la promoció

Aquesta acció promocional estarà activa per als usuaris que interactuïn amb les publicacions durant els períodes establerts per cadascun dels sortejos a les xarxes socials.

Mecànica i manera de participació

Per participar és necessari fer m'agrada i comentar les publicacions de Facebook, fer m'agrada i retweet a Twitter i fer m'agrada i comentar a Instagram. Entre tots aquells que participin correctament és sortejaran mitjançant Sortea2.com uns pòsters de les pel·lícules en qüestió. Solament es permetrà un premi per persona.

En cas que no es pugui contactar amb el guanyador, que rebutgi el premi o que en un període de cinc (5) dies després de comunicar-li que ha resultat guanyador no respongui, es procedirà a contactar amb el primer suplent.

Els sorteigs són individuals per a cadascuna de les publicacions. Els sortejos seran setmanals i amb diferents premis, encara que l'organització pot decidir deixar de fer sortejos en qualsevol moment. Aquells que contestin correctament a la pregunta fora de termini no es contemplaran com a participants del sorteig.

Premis

Els premis consisteixen en pòsters promocionals de les pel·lícules que han estat o estan a la cartellera del cinema Screenbox Funatic de Lleida.

Comunicació al guanyador

En un període màxim d'un dia després del sorteig, es contactarà amb el guanyador mitjançant les xarxes socials. En cas que no respongui, es contactarà amb el primer suplent.

Cancel·lació del sorteig

El sorteig no es podrà cancel·lar una vegada iniciat el període de promoció.

Publicitat

Screenbox Funatic es reserva el dret a publicar el nom d'usuari del guanyador amb finalitats promocionals.

Acceptació de les bases

El fet de participar en el sorteig implica que l'usuari accepta totalment les condicions d'aquestes bases.

A Lleida, a 5 de gener del 2018